Universe of happiness, love and good vibes you were looking for: OVERJAM FESTIVAL

Scroll down for English

Ustao sam se slomljen od višednevnog spavanja u malom Citroenu – u brdima i šumama smještenim nedaleko od grada Karlovca, svega nekoliko kilometara od lokacije fenomenalnog Ekodroma i jednog od najboljih festivalskih iskustava objavljenih na ovom sajtu.

Nekoliko je minuta poslije 5 sati ujutro, nebo je čak s tri strane prijeteće oblačno, a ja užurbano završavam jutarnje obaveze ne bi li što prije krenuo put otoka Krka, a potom i Slovenije.

Zrak je čist, hladnjikav, i siječe svaki nedovoljno aktivan dio mog tijela. Spreman sam za vožnju… Čak i ako to znači probijanje Gorskim kotarom kroz intenzivan pljusak ranojutarnje ljetne oluje – nema veze. Stići ću… Jer bit će to jedno od najboljih iskustava prirode mojih festivalskih putovanja, bez obzira što sam u tom trenutku toga nesvjestan. Ali nepokolebljivo vjerujem, jer me instinkt u ovim stvarima još nikad nije iznevjerio…

Preko visokih planina do preukusnog ručka kod Josipe na Krku, pa sve do neprekidnog poniranja ambijentalnom cestom sjeverozapadne Slovenije koja vodi do grada Tolmina i južnih padina Julijskih Alpa, svaki i ponajmanji detalj ove rute su gomile mikro fotosjećanja, ušuškanih u cloudu malene ekipe Indie Voyager-a koja je imala tu sreću okusiti ljepotu prirode, dobronamjernost i zajedništvo ekipe s Overjam festivala.

Jer Overjam je, ljudi moji, spakiran u samo jednu riječ, spektakl.

Reggae festival smješten na obalama vjerojatno najljepše rijeke koju sam u životu vidio, Overjam je i „earth force” i najbolja avantura koju čovjek može doživjeti… okupana u zvucima opuštajućih, ali i „rebellious” reggae & sound system ritmova. Okupana u osmjehu, prožimanju sna i realnosti, nekoj poznatoj atmosferi koja ti odmah daje do znanja na samom ulazu da si zapravo doma.

Magija koja ti nanovo i nanovo puni baterije dok promatraš, upijaš, guštaš i razmišljaš… kakva je samo privilegija u tom trenutku vremena dijeliti prostor, materiju i energiju s tim ljudima.

Overjam je svemir sreće, ljubavi i dobrog vajba.

Kompletan osjećaj i iskrena preporuka.

I woke up kind of broken from several days of sleeping in my small Citroen – in the hills and forests located not too far awy from the town of Karlovac, just a few kilometers from the phenomenal Ekodrom and one of the best festival experiences published on this website. It’s a few minutes after 5am, I can smell the storm in the air, and I’m just about to finish my morning routine so that I can leave for the island of Krk, and then Slovenia, as soon as possible.

The air is clear, cuts through every inactive part of my body and I’m ready to drive… Even if it means making my way through Gorski Kotar mountains and intense downpour of an early morning summer storm – it doesn’t matter. I WILL arrive…

From the high mountains to a delicious lunch prepared by Josipa’s family on the island of Krk, all the way to the continuous immersion into the ambient road of north-western Slovenia that leads to the town of Tolmin and the southern slopes of the Julian Alps… Every single detail of this route is a pile of micro photo shots, tucked away in the cloud of the Indie Voyager team’s memory… 


And the festival, you ask? Overjam, folks, if I would pack it into just one word, is spectacular!


A reggae festival located on the banks of probably the most beautiful river I’ve ever seen, it is both “earth force” and the best adventure anyone can experience… musically charged with the sounds of relaxing, but also “rebellious” reggae & sound system rhythms.

Overjam is all about the smiles, the interweaving of dreams and reality, a familiar atmosphere that immediately lets you know right at the entrance that you are actually home.

It’s about the magic that recharges your batteries again and again, while observing, absorbing, enjoying… makes you realizeWhat a privilege it actually is to share space, matter and energy with these people.

It’s that one universe of happiness, love and good vibes that you were looking for.

A feeling of completness and my sincere recommendation. Go check it out next year!


Photos by Josipa Cvelić


More info

Overjam in photos