Tag: NEZAVISNIPUTNIK

Antiekonomija

Pad izvoza industrijske proizvodnje vodi ka smanjenom obimu proizvodnje. Smanjenje proizvodnje vodi rastu nezaposlenosti. Rast nezaposlenosti rezultira slabljenjem nacionalne valute. Pad vrednosti nacionalne valute vodi ka rastu inflacije. Porast inflacije

LJUDI KOJI ZAVIJAJU SA VUKOVIMA

Godišnji je završen i lijeno pedaliram vrućim asfaltom. U mislima mi šuma, rijeka, planina, tišina. A pred očima semafor. Stižem u ured i suočavam se s bujicom neodgovorenih mailova. Ipak,

BITI FREELANCER.

Poslije osunčanog rajskog otoka, ušunjao sam se u gradske kvartove betona, prohladne vjetrovite ulice i nenasmijane kolone ljudi. Saznat ću nekoliko dana kasnije, bilo je to jutro potpunog pomračenja sunca.