Tag: NEZAVISNIPUTNIK

Traži se sreća

“Traži se Sreća! Velika novčana nagrada onome ko je uhvati!” – piše na tabli ispred šerifove kancelarije, na velikom posteru, upravo odštampanom sa velikim brojem 100. Šerif tužnjikavo sedi za

Antiekonomija

Pad izvoza industrijske proizvodnje vodi ka smanjenom obimu proizvodnje. Smanjenje proizvodnje vodi rastu nezaposlenosti. Rast nezaposlenosti rezultira slabljenjem nacionalne valute. Pad vrednosti nacionalne valute vodi ka rastu inflacije. Porast inflacije

LJUDI KOJI ZAVIJAJU SA VUKOVIMA

Godišnji je završen i lijeno pedaliram vrućim asfaltom. U mislima mi šuma, rijeka, planina, tišina. A pred očima semafor. Stižem u ured i suočavam se s bujicom neodgovorenih mailova. Ipak,